Условия за ползване

Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на сайта за електронна търговия cosmeticsmall.eu. Ако използвате този сайт се приема,че се съгласявате с предложените Общи условия, приемате ги и се съгласявате да ги спазвате! Моля, ако не сте съгласни и не приемате настоящите Общи условия, не използвайте този сайт! Сайта cosmeticsmall.eu е собственост на "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД, ЕИК 203513227, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Милеви скали 13. тел за връзка 0885802667

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

cosmeticsmall.eu е сайт с търговска насоченост – продажба на стоки и услуги през интернет. Той съдържа оферти за стоки, класифицирани в отделни категории според търговската им марка. Сайтът дава възможност на своите потребители за достъп до наличната информация, да пазаруват през интернет мрежата, да публикуват мнения и коментари за предлаганите в него стоки, абонамент за новини. Потребителите могат да ползват информацията публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин! Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Търговските марки използвани в сайта са притежание на техните собственици! 

ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Сайта съдържа линкове към други уеб сайтове, които са собственост на трети лица предоставени само за ваше удобство и не са обвързани с настоящите Общи условия! cosmeticsmall.eu по никакъв начин не препоръчва и не налага тези сайтове и информацията публикувана в тях на трети лица. Ако използвате тези препратки вие правите това изцяло на своя отговорност и свой риск. Наличният софтуер, който е достъпен посредством публикуваните линкове е под закрила на закона за авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля преди употребата му да се запознаете с условията за ползване, определени от неговите собственици.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
cosmeticsmall.eu, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др. предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо cosmeticsmall.eu, или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди. Сайта cosmeticsmall.eu се предлага на потребителите си „във вида в който е” . "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД не носи никаква отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията на достъпа до сайта и други параметри. cosmeticsmall.eu е свързан и работи в Интернет мрежата та и поради тази причина ни е невъзможно да ви гарантираме, че информацията от и към сайта няма да бъде следена или записвана от трети страни. 

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ
cosmeticsmall.eu дава възможност на своите потребители да публикуват мнения и коментари относно предлаганите стоки, като по никакъв начин и при никакви обстоятелства не носи отговорност за коректността и верността им – тя се поема изцяло от потребителите, които са ги публикували. cosmeticsmall.eu си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или когато те не са на български език.и др.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
cosmeticsmall.eu има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване. cosmeticsmall.eu има право да прави намаления на цените. Намаленията важат до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец. cosmeticsmall.eu има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
cosmeticsmall.eu не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в cosmeticsmall.eu, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на e-cosmetics.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им. Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в cosmeticsmall.eu са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на cosmeticsmall.eu са съгласни с факта, че фирма "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД и неините служители,в зависимост от своите задължения имат достъп да част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство. Всеки регистриран в cosmeticsmall.eu потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си. 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Изявление за политиката на поверителност на "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД Защита на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини. "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация със "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни. "ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин cosmeticsmall.eu без разрешението и знанието на своите родители или настойници."ЕКСЕЛЕНЦА" ЕООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение. 

ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА 
Клиентите на cosmeticsmall.eu могат да откажат да получат поръчаната от нас стока в следните случаи:- При повреда на стоката или опаковката и при транспортирането и до клиента. - Когато цената която следва да се заплати при доставка на стоката, не съответства на дължимата цена към момента на подаване на поръчката за покупка. - Не е спазен срока за доставка.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
cosmeticsmall.eu се управлява от гр.Пловдив, България. cosmeticsmall.eu не декларира, че материалите и услугите предлагани в сайта са достъпни и подходящи извън територията на Република България. Достъпът до сайта от територии, където съдържанието му е незаконно е забранен. cosmeticsmall.eu има право да променя Условията за ползване на сайта по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата на която тя е извършена. Препоръчваме ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас.